Geberit pluvia regenwaterafvoer in onderdruk van het platdak, snelle waterafvoer van uw platdak naar riolering

Het hemelwaterafvoersysteem Geberit Pluvia zet sinds decennia de trend in de afwatering van platte daken en heeft bij vele bekende projecten zijn betrouwbaarheid bewezen.

Geberit Pluvia geeft de architect meer ruimte bij het ontwerp van de draagconstructie en het dak en ook bij de indeling van de beschikbare ruimte. Zowel bij ontwerp als uitvoering kunnen architect en installateur steeds beroep doen op deskundige projectbegeleiding door ons.

Geberit Pluvia daktrechters verhinderen luchtindringing en zorgen voor versnelde vulling van de buizen. De hierdoor ontstane onderdruk zorgt ervoor dat het water optimaal wordt afgevoerd. Het hogere debiet zorgt tevens voor een zelfreinigend effect.

Bovendien is afschot bij horizontale leidingen overbodig; aldus wordt vaak plaatsbesparing gerealiseerd (bv. valse plafonds). Opgelet hier is een minimum hoogte tussen ophanging en plafond nodig.

Kostenbeheersing:
Geberit Pluvia vereenvoudigt de architectonische planning en maakt optimale ruimtebenutting mogelijk. Geberit voorziet in de hydraulische berekeningen en de technische ondersteuning op de werf. Ook gezien de leidingskoker klein is, verlagen ook de kosten voor opbouw- en grondleidingen.

100% dicht:
De Pluvia daktrechters worden met het afvoersysteem verbonden door stomplas of electrolas. De waterdichting met de dakhuid wordt verzorgt door een specieke metalen aanwerkplaat of folie uit het dakdichtingsmateriaal (na compatibiliteitstest met de trechteraansluiting).

Perfect op elkaar afgestemd:
Een goed afvoersysteem heeft nood aan een doordacht ophangsysteem. Ook hier zorgt Geberit voor een aangepast aanbod van beugels, profielen en verbinders.

Prefabricatie:
De bijgeleverde isometrische tekeningen maken prefabricatie van leidingtrajecten mogelijk. Het geringe gewicht van PEhd vereenvoudigt daarna de eindmontage.

HWV plaats Geberit pluvia ook onder andere voor scheiding van waterafvoer bij industriële en particuliere toepassingen.

Sterke punten:

 • Projectondersteuning: hydraulische berekeningsnota, leidingsschema, materiaallijst
 • Zonder of met minimaal afschot
 • Kleinere diameters ten opzichte van een conventioneel hemelwaterafvoersysteem
 • Ideaal voor afwatering van grote dakoppervlakten
 • Voor lichte dakconstructies en voor de meest uiteenlopende warme, koude of omgekeerde daken geschikt
 • Kostenbeheersing door minder standleidingen, grondleidingen en vertakkingen
 • Prefabricatie van het leidingsysteem mogelijk
 • Het Pluvia ophangsysteem is perfect op elkaar afgestemd

Geberit pluvia regenwaterafvoer in onderdruk van het platdak, snelle waterafvoer van uw platdak naar riolering

Het hemelwaterafvoersysteem Geberit Pluvia zet sinds decennia de trend in de afwatering van platte daken en heeft bij vele bekende projecten zijn betrouwbaarheid bewezen.

Geberit Pluvia geeft de architect meer ruimte bij het ontwerp van de draagconstructie en het dak en ook bij de indeling van de beschikbare ruimte. Zowel bij ontwerp als uitvoering kunnen architect en installateur steeds beroep doen op deskundige projectbegeleiding door ons.

Geberit Pluvia daktrechters verhinderen luchtindringing en zorgen voor versnelde vulling van de buizen. De hierdoor ontstane onderdruk zorgt ervoor dat het water optimaal wordt afgevoerd. Het hogere debiet zorgt tevens voor een zelfreinigend effect.

Bovendien is afschot bij horizontale leidingen overbodig; aldus wordt vaak plaatsbesparing gerealiseerd (bv. valse plafonds). Opgelet hier is een minimum hoogte tussen ophanging en plafond nodig.

Kostenbeheersing:
Geberit Pluvia vereenvoudigt de architectonische planning en maakt optimale ruimtebenutting mogelijk. Geberit voorziet in de hydraulische berekeningen en de technische ondersteuning op de werf. Ook gezien de leidingskoker klein is, verlagen ook de kosten voor opbouw- en grondleidingen.

100% dicht:
De Pluvia daktrechters worden met het afvoersysteem verbonden door stomplas of electrolas. De waterdichting met de dakhuid wordt verzorgt door een specieke metalen aanwerkplaat of folie uit het dakdichtingsmateriaal (na compatibiliteitstest met de trechteraansluiting).

Perfect op elkaar afgestemd:
Een goed afvoersysteem heeft nood aan een doordacht ophangsysteem. Ook hier zorgt Geberit voor een aangepast aanbod van beugels, profielen en verbinders.

Prefabricatie:
De bijgeleverde isometrische tekeningen maken prefabricatie van leidingtrajecten mogelijk. Het geringe gewicht van PEhd vereenvoudigt daarna de eindmontage.

HWV plaats Geberit pluvia ook onder andere voor scheiding van waterafvoer bij industriële en particuliere toepassingen.

Sterke punten:

 • Projectondersteuning: hydraulische berekeningsnota, leidingsschema, materiaallijst
 • Zonder of met minimaal afschot
 • Kleinere diameters ten opzichte van een conventioneel hemelwaterafvoersysteem
 • Ideaal voor afwatering van grote dakoppervlakten
 • Voor lichte dakconstructies en voor de meest uiteenlopende warme, koude of omgekeerde daken geschikt
 • Kostenbeheersing door minder standleidingen, grondleidingen en vertakkingen
 • Prefabricatie van het leidingsysteem mogelijk
 • Het Pluvia ophangsysteem is perfect op elkaar afgestemd