HWV Facilities is de asbest saneringsspecialist voor industriële daken, loodsen en fabrieksgebouwen.

Wij beschikken over 12 gecertificeerde dakwerkers asbest kleine handelingen en werken uitsluitend voor de industriële sector, de overheid. Bijgevolg kunt u als particulier of natuurlijk persoon zonder btw nummer niet terecht voor het asbest vrij renoveren van uw daken of gevels.

HWV Facilities uit Izegem werkt enkel volgens de vooropgestelde richtlijnen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, omgeving en milieu te vrijwaren tegen schade. Jaarlijks hernieuwen onze dakwerkers hun attest asbest kleine handelingen tijdens een herscholing door een erkend instituut.

Het asbest saneren van daken en gevels gebeurt enkel in combinatie met het isoleren en het vernieuwen van het dak door middel van een klassieke dakopbouw met metalen isolatie dakpanelen of met steeldeck, isolatie en waterafdichting in kunststof of epdm. Voor een asbest sanering van uw dak en een nieuw dak met dakpannen of leien kunt u helaas niet bij ons terecht.

Meer info vindt u op de url asbestdakrenovatie.be

Wat is asbest precies ?

Asbest is een schadelijke stof die in meerdere bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, vaak weten we zelf niet dat asbest ook in onze eigen woning of bedrijf verborgen zit. Asbest werd destijds verwerkt in een 3.000 tal producten gaande van remblokjes tot asbest golfplaten.

Eén van de bekendste toepassingen van asbest is wellicht de golfplaten daken  daken- of de gevelbekleding met asbest leien, herkenbaar aan de typische golfplaten en leien. Beide daken werden vroeger zowel industrie, scholen als bij particuliëre woningen gebruikt. Bestaat het dak of de gevel van uw woning uit asbest? Houd dan rekening met de gezondheidsrisico’s en neem de juiste voorzorgsmaatregelen. Indien nodig moet u uw dak of gevel (laten) vervangen door een gespecialiseerde firma zoals HWV Facilities.

Wat houdt een asbestdak of een asbestgevel precies in ?

Een asbest dak of -gevel is bekleed met leien, onderdak platen of golfplaten uit asbestcement. De leien en golf platen kunnen naast de klassieke grijstinten ook rood of zelfs roos van kleur zijn.

Tot de productie van asbestcement in 1998 verboden werd in België, werd het op grote schaal gebruikt om leien, vlakke platen en golfplaten mee te produceren voor dak- en gevelbedekking. Er wordt geschat dat er in Vlaanderen alleen al zo’n 86 miljoen m² aan asbestcementen daken en gevels op onze gebouwen ligt.

Hoe kunt u een asbest dak of -gevel herkennen ?

U herkent een asbestdak of asbestgevel aan de textuur van het materiaal. Golfplaten uit asbestcement hebben een gewafelde textuur in de vorm van een honinggraat. Ze bestaan meestal ook uit verschillende lagen.

Asbestcementen leien zijn minder eenvoudig te herkennen. Dak- of gevelleien waar géén asbest in zit bestaan uit natuurlijke leisteen en hebben een licht gekarteld, glad oppervlak waarop zelden mos op groeit.

 Belangrijke controle het productiejaar of de stempel NT (nieuwe technologie)

U kunt een asbestcementen dak of gevel ook onderscheiden door naar het productiejaar van het materiaal te kijken. Plannen, facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen daarbij nuttig zijn.

Samengevat zijn de volgende materialen altijd asbesthoudend:

 • leien geproduceerd voor 1990
 • golfplaten geproduceerd voor 1992

Asbestvrije leien of golfplaten herkent u aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology). Golfplaten zonder asbest hebben ook altijd een verstevigingsbandje.

Belangrijke bijkomende periode het jaar van de plaatsing

In 1998 werd de productie van asbestcement verboden in België. Toch kunnen daken en gevels geplaatst na die periode asbest bevatten. Sommige bouwbedrijven hebben immers na het verbod hun voorraad aan asbestcementen leien en golfplaten nog opgebruikt.

Werd uw dak of gevel geplaatst tussen 1990 en 2001 of bent u niet zeker laat een analyse uitvoeren door een erkend labo. Een analyse kost ongeveer 50 euro.

Vraag na bij het labo hoe u op een veilige manier een staal van het materiaal kunt nemen. Lukt dat niet, dan komt het labo zelf een staal nemen.

Gevaarlijke risico’s van een asbestdak of asbest gevel

De veroudering en verwering

Recent onderzoek toont aan dat de schadelijke asbestvezels in golfplaten en leien al na twintig jaar in de omgeving kunnen vrijkomen. Dat komt door veroudering en verwering van het materiaal, zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde.

Dakbedekking verweert doorgaans sneller dan gevelbekleding. Gevelbekleding wordt immers minder blootgesteld aan regen en wind. Asbestcementen golfplaten zijn zelden gecoat. Ze zijn ook minder stevig dan asbestcementen leien. Hierdoor verweren ze meer dan leien.

De verwering aan de buitenzijde

Door verwering van de buitenzijde van een asbesthoudende dak- of gevelbekleding kunnen vrije asbestvezels voorkomen op verschillende plaatsen rondom uw woning.

Bijvoorbeeld:

 • in de omgevingslucht: in Nederland zijn er gemiddeld 35 asbestvezels aanwezig per kubieke meter lucht. Voor Vlaanderen bestaan er geen recente metingen, maar de concentraties zouden minstens gelijkaardig zijn.
 • in de dakgoot of op een plat dak: afstromend regenwater neemt asbestvezels mee via de dakgoot of via de overloop van een plat dak. Het opgedroogde slib en het mos dat achterblijft kan erg veel asbestvezels bevatten.
 • in de regenwaterput, de afvoer of de riolering: elke regenbui zorgt voor een nieuwe aanvoer van asbestvezels die terechtkomen in de regenwaterput, de afvoer of de riolering. Vooral in de onderste waterlaag en in het slib neemt de concentratie aan asbestvezels alsmaar toe.
 • in de afdruipzone op de bodem: waar geen dakgoot aanwezig is, komt het regenwater met de asbestvezels rechtstreeks op de bodem terecht.

Is het oppervlak van de leien of de golfplaten nog glad? En groeit er geen mos op? Dan is het asbestcement nog in goede staat. Meestal geldt dat alleen voor een recente (< 20 jaar oud) en gecoate bekleding, die niet sterk wordt blootgesteld aan weer en wind.

Om de toestand van uw asbestcementen dak of gevel objectief te bepalen, kunt u een expert inschakelen. Die kan de toestand visueel beoordelen of u kunt een kleefstaal laten analyseren door een erkend asbestlabo.

De verwering binnenzijde

Ook de binnenzijde van een asbestcementen bekleding kan na verloop van tijd verweren, bijvoorbeeld door:

 • het bewegen of trillen van het dakgebinte (door temperatuur of verkeer);
 • luchtverwarmingsstromen (in werkplaatsen);
 • mestdampen (in stallen).

De vrijgekomen asbestvezels kunnen achterblijven op de onderliggende isolatie, het dakgebinte, de vloer of het aanwezige materieel. Golfplaten op een metalen dak structuur zijn het gevoeligst voor verwering omdat die structuur door temperatuurverschillen uitzet en weer inkrimpt.

Verwering aan de binnenzijde van asbestcementen leien of golfplaten is moeilijk te herkennen. Om zeker te zijn laat u best het stof onder de bekleding analyseren door een erkend asbestlabo.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Bestaat uw dak- of gevelbekleding uit asbestcement? Dan moet u enkele voorzorgsmaatregelen nemen om het asbest niet te beschadigen en vervuiling te voorkomen. Als het asbest beschadigd is, komen er schadelijke asbestvezels terecht in de omgeving. Dat is gevaarlijk voor mens en milieu.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als uw dak of gevel asbest bevat:

 • Breek, slijp of schuur nooit asbesthoudende leien of golfplaten, boor er niet in en gooi er niet mee.
 • Gebruik geen regenwater om uw tuin mee te besproeien, om binnen te poetsen of in uw wasmachine.
 • Spoel uw schoenen af als u over het dak of de dakgoot hebt gelopen. Giet het spoelwater rechtstreeks in de riolering.
 • Vermijd het belopen of het bewerken van de afdruipzone waar het regenwater van uw dak loopt.
 • Reinig uw dakgoot alleen bij nat weer, verzamel het slib en gooi het dubbel verpakt bij het restafval.

Het ontmossen van daken is verboden

Het is bij wet verboden om een asbesthoudende dak- of gevelbekleding te ontmossen.

Het ontmossen van daken beschadigt het oppervlak, waardoor grote hoeveelheden asbestvezels kunnen vrijkomen. De vrije asbestvezels vervuilen de omgeving en vormen een mogelijk risico voor de gezondheid.Let op sommige ontmossingsbedrijven die aanbieden uw dak te ontmossen. Zij proberen u te overtuigen dat uw dak niet asbesthoudend is of dat hun manier van ontmossen is toegelaten. Weet dat alle kunstleien en golfplaten ouder dan 1990 in regel asbesthoudend zijn en dat geen enkele manier van ontmossen is toegelaten.

Plaats geen zonnepanelen of overzetdaken

Het is verboden om zonnepanelen,een overzetdak of andere constructies te plaatsen op een asbestdak of -gevel:

 • Bij de werken die daarvoor nodig zijn, wordt er geboord, geslepen en genageld in het asbesthoudende dak. Daardoor raken de onderliggende materialen vervuild met asbestvezels.
 • Een asbestdak onder een overzetdak blijft een bron van oud, sterk verweerd asbest. Het vormt een mogelijk risico voor de gezondheid en doet de waarde van uw woning dalen.

BRON OVAM

 

 

 

HWV Facilities is de asbest saneringsspecialist voor industriële daken, loodsen en fabrieksgebouwen.

Wij beschikken over 12 gecertificeerde dakwerkers asbest kleine handelingen en werken uitsluitend voor de industriële sector, de overheid. Bijgevolg kunt u als particulier of natuurlijk persoon zonder btw nummer niet terecht voor het asbest vrij renoveren van uw daken of gevels.

HWV Facilities uit Izegem werkt enkel volgens de vooropgestelde richtlijnen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, omgeving en milieu te vrijwaren tegen schade. Jaarlijks hernieuwen onze dakwerkers hun attest asbest kleine handelingen tijdens een herscholing door een erkend instituut.

Het asbest saneren van daken en gevels gebeurt enkel in combinatie met het isoleren en het vernieuwen van het dak door middel van een klassieke dakopbouw met metalen isolatie dakpanelen of met steeldeck, isolatie en waterafdichting in kunststof of epdm. Voor een asbest sanering van uw dak en een nieuw dak met dakpannen of leien kunt u helaas niet bij ons terecht.

Meer info vindt u op de url asbestdakrenovatie.be

Wat is asbest precies ?

Asbest is een schadelijke stof die in meerdere bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, vaak weten we zelf niet dat asbest ook in onze eigen woning of bedrijf verborgen zit. Asbest werd destijds verwerkt in een 3.000 tal producten gaande van remblokjes tot asbest golfplaten.

Eén van de bekendste toepassingen van asbest is wellicht de golfplaten daken  daken- of de gevelbekleding met asbest leien, herkenbaar aan de typische golfplaten en leien. Beide daken werden vroeger zowel industrie, scholen als bij particuliëre woningen gebruikt. Bestaat het dak of de gevel van uw woning uit asbest? Houd dan rekening met de gezondheidsrisico’s en neem de juiste voorzorgsmaatregelen. Indien nodig moet u uw dak of gevel (laten) vervangen door een gespecialiseerde firma zoals HWV Facilities.

Wat houdt een asbestdak of een asbestgevel precies in ?

Een asbest dak of -gevel is bekleed met leien, onderdak platen of golfplaten uit asbestcement. De leien en golf platen kunnen naast de klassieke grijstinten ook rood of zelfs roos van kleur zijn.

Tot de productie van asbestcement in 1998 verboden werd in België, werd het op grote schaal gebruikt om leien, vlakke platen en golfplaten mee te produceren voor dak- en gevelbedekking. Er wordt geschat dat er in Vlaanderen alleen al zo’n 86 miljoen m² aan asbestcementen daken en gevels op onze gebouwen ligt.

Hoe kunt u een asbest dak of -gevel herkennen ?

U herkent een asbestdak of asbestgevel aan de textuur van het materiaal. Golfplaten uit asbestcement hebben een gewafelde textuur in de vorm van een honinggraat. Ze bestaan meestal ook uit verschillende lagen.

Asbestcementen leien zijn minder eenvoudig te herkennen. Dak- of gevelleien waar géén asbest in zit bestaan uit natuurlijke leisteen en hebben een licht gekarteld, glad oppervlak waarop zelden mos op groeit.

 Belangrijke controle het productiejaar of de stempel NT (nieuwe technologie)

U kunt een asbestcementen dak of gevel ook onderscheiden door naar het productiejaar van het materiaal te kijken. Plannen, facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen daarbij nuttig zijn.

Samengevat zijn de volgende materialen altijd asbesthoudend:

 • leien geproduceerd voor 1990
 • golfplaten geproduceerd voor 1992

Asbestvrije leien of golfplaten herkent u aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology). Golfplaten zonder asbest hebben ook altijd een verstevigingsbandje.

Belangrijke bijkomende periode het jaar van de plaatsing

In 1998 werd de productie van asbestcement verboden in België. Toch kunnen daken en gevels geplaatst na die periode asbest bevatten. Sommige bouwbedrijven hebben immers na het verbod hun voorraad aan asbestcementen leien en golfplaten nog opgebruikt.

Werd uw dak of gevel geplaatst tussen 1990 en 2001 of bent u niet zeker laat een analyse uitvoeren door een erkend labo. Een analyse kost ongeveer 50 euro.

Vraag na bij het labo hoe u op een veilige manier een staal van het materiaal kunt nemen. Lukt dat niet, dan komt het labo zelf een staal nemen.

Gevaarlijke risico’s van een asbestdak of asbest gevel

De veroudering en verwering

Recent onderzoek toont aan dat de schadelijke asbestvezels in golfplaten en leien al na twintig jaar in de omgeving kunnen vrijkomen. Dat komt door veroudering en verwering van het materiaal, zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde.

Dakbedekking verweert doorgaans sneller dan gevelbekleding. Gevelbekleding wordt immers minder blootgesteld aan regen en wind. Asbestcementen golfplaten zijn zelden gecoat. Ze zijn ook minder stevig dan asbestcementen leien. Hierdoor verweren ze meer dan leien.

De verwering aan de buitenzijde

Door verwering van de buitenzijde van een asbesthoudende dak- of gevelbekleding kunnen vrije asbestvezels voorkomen op verschillende plaatsen rondom uw woning.

Bijvoorbeeld:

 • in de omgevingslucht: in Nederland zijn er gemiddeld 35 asbestvezels aanwezig per kubieke meter lucht. Voor Vlaanderen bestaan er geen recente metingen, maar de concentraties zouden minstens gelijkaardig zijn.
 • in de dakgoot of op een plat dak: afstromend regenwater neemt asbestvezels mee via de dakgoot of via de overloop van een plat dak. Het opgedroogde slib en het mos dat achterblijft kan erg veel asbestvezels bevatten.
 • in de regenwaterput, de afvoer of de riolering: elke regenbui zorgt voor een nieuwe aanvoer van asbestvezels die terechtkomen in de regenwaterput, de afvoer of de riolering. Vooral in de onderste waterlaag en in het slib neemt de concentratie aan asbestvezels alsmaar toe.
 • in de afdruipzone op de bodem: waar geen dakgoot aanwezig is, komt het regenwater met de asbestvezels rechtstreeks op de bodem terecht.

Is het oppervlak van de leien of de golfplaten nog glad? En groeit er geen mos op? Dan is het asbestcement nog in goede staat. Meestal geldt dat alleen voor een recente (< 20 jaar oud) en gecoate bekleding, die niet sterk wordt blootgesteld aan weer en wind.

Om de toestand van uw asbestcementen dak of gevel objectief te bepalen, kunt u een expert inschakelen. Die kan de toestand visueel beoordelen of u kunt een kleefstaal laten analyseren door een erkend asbestlabo.

De verwering binnenzijde

Ook de binnenzijde van een asbestcementen bekleding kan na verloop van tijd verweren, bijvoorbeeld door:

 • het bewegen of trillen van het dakgebinte (door temperatuur of verkeer);
 • luchtverwarmingsstromen (in werkplaatsen);
 • mestdampen (in stallen).

De vrijgekomen asbestvezels kunnen achterblijven op de onderliggende isolatie, het dakgebinte, de vloer of het aanwezige materieel. Golfplaten op een metalen dak structuur zijn het gevoeligst voor verwering omdat die structuur door temperatuurverschillen uitzet en weer inkrimpt.

Verwering aan de binnenzijde van asbestcementen leien of golfplaten is moeilijk te herkennen. Om zeker te zijn laat u best het stof onder de bekleding analyseren door een erkend asbestlabo.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Bestaat uw dak- of gevelbekleding uit asbestcement? Dan moet u enkele voorzorgsmaatregelen nemen om het asbest niet te beschadigen en vervuiling te voorkomen. Als het asbest beschadigd is, komen er schadelijke asbestvezels terecht in de omgeving. Dat is gevaarlijk voor mens en milieu.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als uw dak of gevel asbest bevat:

 • Breek, slijp of schuur nooit asbesthoudende leien of golfplaten, boor er niet in en gooi er niet mee.
 • Gebruik geen regenwater om uw tuin mee te besproeien, om binnen te poetsen of in uw wasmachine.
 • Spoel uw schoenen af als u over het dak of de dakgoot hebt gelopen. Giet het spoelwater rechtstreeks in de riolering.
 • Vermijd het belopen of het bewerken van de afdruipzone waar het regenwater van uw dak loopt.
 • Reinig uw dakgoot alleen bij nat weer, verzamel het slib en gooi het dubbel verpakt bij het restafval.

Het ontmossen van daken is verboden

Het is bij wet verboden om een asbesthoudende dak- of gevelbekleding te ontmossen.

Het ontmossen van daken beschadigt het oppervlak, waardoor grote hoeveelheden asbestvezels kunnen vrijkomen. De vrije asbestvezels vervuilen de omgeving en vormen een mogelijk risico voor de gezondheid.Let op sommige ontmossingsbedrijven die aanbieden uw dak te ontmossen. Zij proberen u te overtuigen dat uw dak niet asbesthoudend is of dat hun manier van ontmossen is toegelaten. Weet dat alle kunstleien en golfplaten ouder dan 1990 in regel asbesthoudend zijn en dat geen enkele manier van ontmossen is toegelaten.

Plaats geen zonnepanelen of overzetdaken

Het is verboden om zonnepanelen,een overzetdak of andere constructies te plaatsen op een asbestdak of -gevel:

 • Bij de werken die daarvoor nodig zijn, wordt er geboord, geslepen en genageld in het asbesthoudende dak. Daardoor raken de onderliggende materialen vervuild met asbestvezels.
 • Een asbestdak onder een overzetdak blijft een bron van oud, sterk verweerd asbest. Het vormt een mogelijk risico voor de gezondheid en doet de waarde van uw woning dalen.

BRON OVAM